fbpx

ANAK ALLAH LEBIH TINGGI DARIPADA MALAIKAT – MALAIKAT

Pdt. Bastian Ondi – Anak ALLAH lebih tinggi daripada Malaikat – Doc. Media GIDI

Bacaan : Ibrani 1:1-14

Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: “Semua malaikat Allah harus menyembah Dia.”
Ibrani 1 : 6

Sahabat Injili,
Tidak diketahui pasti. Siapa yang menulis kitab ini, kitab ini diperkirakan oleh Paulus, Apolos, Barnabas, Klemens, Lukas, Filipus, Priska atau Silas.

Kitab ini di tujukan kepada orang Kristen Yahudi yang mau mundur dari Kekristenan dan kembali ke agama lama. Karena itu penulis juga menegaskan bahwa Perjanjian baru yang kekal, telah menggantikan yang sementara, dan harganya telah dibayar penuh oleh DARAH YESUS !

Sahabat Injili, Tahukah sahabat sekalian bahwa, Siapa dan bagaimana wujud malaikat? Sahabat sekalian Malaikat (bah Yunani ‘anggeloi‘; lbrani ‘mal’akim‘) yang berarti pembawa berita. Dalam dunia ilahi, para malaikat umumnya berwujud seperti manusia, bersayap dan bercahaya bagai terang. Namun, dalam situasi tertentu, para malaikatjuga tam pak seperti manusia tanpa sayap dan tak bercahaya.

Para malaikat adalah anggota sidang ilahi dan makhluk sorgawi; pembawa berita atau sabda Allah kepada manusia; pelayan Allah serta menjadi pelaksana kehendak Allah, dan bahkan bertindak atas nama Allah di dalam dunia. Para malaikat tahu tentang semua rencana dan keputusan Allah atas dunia dan manusia. Sebab sebagai anggota sidang ilahi, para malaikat sering dilibatkan dalam rencana dan keputusan Allah (bd Kej 1:26).

Kedudukan dan fungsi yang demikian membuat orang-orang tertentu menganggap malaikat lebih tinggi dari Yesus. Penulis kitab Ibrani mengatakan Yesus lebih tinggi dari para malaikat. Yesus disebut Anak, tetapi para malaikat adalah pelayan Allah (ay 5). Yesus tidak pernah menyembah malaikat, tetapi malaikat menyembah Yesus (ay 6). Malaikat yang membangkang dalam pelayanan kepada Allah bisa dilenyapkan oleh Allah, tetapi Yesus sebagai Anak yang taat akan didudukan di atas takhta sebagai Raja yang memegang tongkat kerajaan dan memerintah dengan keadilan dan kebenaran selama-lamanya.

Malaikat berperan mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Selebihnya sampai kedatangan kembali, Kristus sendiri berperan di dalam dan melalui Roh Kudus-Nya yang diam di dalam hati kita. Marilah kita tinggikan dan agungkan nama Yesus. Oleh karena Dia adalah Anak yang ditetapkan Allah menjadi Raja yang memerintah dengan keadilan dan kebenaran serta membawa keselamatan bagi kita yang percaya. Para malaikat akan melayani Dia dan juga kita yang diselamatkan.

Sebabnya, Sahabat sekalian TETAPLAH MEMANDANG PADA YESUS !

Suasana Doa pagi ;

Sahabat  Injili,
Jika sahabat sekalian ingin melihat 
semua informasih yang tersedia dalam website ini

sahabat sekalian dapat klik pada tombol dibawah ini,

TUHAN YESUS MEMBERKATI 
SALAM INJILI

PENGINJILAN BELUM SELESAI

https://gidi.church/wp-content/uploads/2024/02/1.jpeg